(klik op bovenstaand plaatje en op een nieuwe pagina ziet u de video)

 

Voor informatie kunt u zich wenden tot de stichting FPSB Nederland, bereikbaar per
e-mail info@fpsb.nl of telefonisch naar +31 (0) 88 50 111 08.

Stichting Financial Planning Standards Board Nederland, te Breda.
Kamer van Koophandel nummer: 34182331. ING Bank: NL26 INGB 0686 4939 66.

 

 

Opleidingen

Geregistreerde Masters in Financial Planning (MFP) behoren tot de best opgeleide professionals in de wereld van financieel advies. Naast een ruime ervaring in de financiële dienstverlening hebben zij allen een post academische of daarmee gelijkgestelde opleiding gevolgd in financiële planning.

Op dit moment wordt deze opleiding:

in Nederland aangeboden door:
• de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam (www.abs.uva.nl/mfp)
• het Erasmus Instituut voor Financiële Planning van de Erasmus Universiteit Rotterdam   (www.erasmusifp.nl)


in België door:
• de Universiteit Antwerpen Management School (UAMS) (www.uams.be)

De opleiding in België is hierbij genoemd voor het zogenaamd ‘crossborder adviseren’. Voor bijzonderheden omtrent deze wijze van adviseren kunt u altijd terecht bij het bestuur van FPSB Nederland.

De MFP-opleiding is bestemd voor werkenden in de financiële dienstverlening in de meest brede zin met een universitaire of HBO achtergrond en een ruime relevante werkervaring.

De MFP-opleidingen bieden een programma dat bestaat uit alle onderdelen die voor het samenstellen van een geïntegreerd financieel advies van belang zijn. De volgende onderwerpen komen modulegewijs aan de orde:
•    Financiële rekenkunde
•    Recht
•    Fiscaliteiten
•    Sociale Zekerheid
•    Algemene Economie
•    Beleggen
•    Verzekeren
•    Financieren
•    Pensioenen
•    Nalatenschapsplanning
•    DGA en IB ondernemers
•    Ethiek

Sluitstuk van de opleiding is het samenstellen van een geïntegreerd financieel plan, al dan niet in combinatie met de mondelinge verdediging hiervan en/of het schrijven van een scriptie over een gerelateerd onderwerp.

De inhoud van beide opleidingen sluit aan bij de internationaal erkende en vastgestelde normen die gelden voor de verstrekking van het certificaat CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™. In 2010 zal deze certificering ook in Nederland worden geïntroduceerd en de genoemde opleidingen zullen hierbij geaccrediteerd worden.