(klik op bovenstaand plaatje en op een nieuwe pagina ziet u de video)

 

Voor informatie kunt u zich wenden tot de stichting FPSB Nederland, bereikbaar per
e-mail info@fpsb.nl of telefonisch naar +31 (0) 88 50 111 08.

Stichting Financial Planning Standards Board Nederland, te Breda.
Kamer van Koophandel nummer: 34182331. ING Bank: NL26 INGB 0686 4939 66.

 

 

Documenten & links

 

Documenten t.b.v. de consument:

 

Examen doen - Examenreglement CFP® examen - Gecertificeerd worden - Gecertificeerd blijven:

 

Informatie tot het volgen van een MFP / MSc-opleiding:

 

Documenten t.b.v. de CFP® professional:


Documenten t.b.v. de RMFP'er:


FPSB Nederland Job Analysis Questionnaire


Overige documenten:

 

 

 


Functieomschrijvingen bestuursleden FPSB:


PR Toolkit CFP® professional:

Nieuwsbrieven:

 

Links:


Opleidingsinstituten: