Voor informatie kunt u zich wenden tot de stichting FPSB Nederland, bereikbaar per
e-mail info@fpsb.nl of telefonisch naar +31 (0) 88 50 111 08.

Stichting Financial Planning Standards Board Nederland, te Breda.
Kamer van Koophandel nummer: 34182331. ING Bank: NL26 INGB 0686 4939 66.

 

 

Actualiteiten

Breda, 10 oktober 2012


CFP® examen

Het eerstvolgende CFP® examen zal worden afgenomen op maandag 10 juni 2013. Voor aanmelding en verdere bijzonderheden, wordt u verwezen naar het tabblad 'Aanmelden CFP® examen'.

 

 

Breda, 29 januari 2010
CFP® CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® in Nederland een feit!
 

CFP Certificaatuitreiking
De uitreiking van de CFP Certificaten aan de 139 geslaagden voor het CFP Equivalency-examen van 15 december 2009 vond vrijdag 29 januari 2010 plaats op Landgoed Mariënwaerdt te Beesd.

Het CFP kwaliteitskeurmerk is een begrip in de internationale financiële advieswereld. Veertig jaar geleden werd de eerste CFP professional in de Verenigde Staten gecertificeerd en sindsdien is de organisatie gegroeid tot wereldwijd meer dan 125.000 gecertificeerden verspreid over 23 landen, waaronder dus nu ook in Nederland.

De heer Angelo van Nies, voorzitter en CEO van FPSB Nederland heette alle aanwezigen van harte welkom heten waarna mevrouw Jane Wheeler, lid van de Board of Directors van FPSB Ltd. namens deze organisatie het woord voerde (speech Jane Wheeler) . Hierna vond de feestelijke uitreiking van de certificaten plaats.
 

Achtergrond
De Stichting Register Masters in Financial Planning (RMFP) zette zich sinds haar oprichting - in 2002 - in voor het waarborgen en verbeteren van de professionele standaard van financiële adviseurs in Nederland. RMFP bewaakte het kennisniveau en de integriteit van de meer dan 150 aangesloten adviseurs en stimuleerde kennisontwikkeling. Een financieel adviseur die was aangesloten bij RMFP onderscheidde zich onder meer op integriteit, kwaliteit, deskundigheid en onafhankelijkheid. Consumenten die gebruik maakten van de vaardigheden van een RMFP-adviseur wisten dan ook dat deze persoon aan een hoge standaard van kennis, ethiek en ervaring voldeed.

De visie en werkwijze van RMFP sloot goed aan bij deze van FPSB Ltd.. FPSB Ltd. begeleidt, ontwikkelt en voert certificering en opleidingsprogramma’s uit met als doel wereldwijd de standaard van financiële planning te waarborgen en verbeteren. Het is een wereldwijd hooggewaardeerd netwerk van 23 organisaties die CFP-programma’s uitvoeren, waaronder in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en de Verenigde Staten. FPSB Ltd. is eigenaar van het keurmerk CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®.

Op 25 april 2009 kende het bestuur van FPSB Ltd. tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst in Tokio de Affiliate-status toe aan RMFP, nadat de RMFP aldaar succesvol haar Businessplan verdedigde. Alle tot dan toe 22 aangesloten affiliates van FPSB Ltd. (www.fpsb.org) stemden unaniem in met de voordracht van de Board van FPSB Ltd. Hierbij verkreeg RMFP als enig vertegenwoordiger namens Nederland het recht om - onder voorwaarden – bij haar geregistreerde Register Masters in Financial Planning te certificeren met het wereldwijde keurmerk CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®  (CFP®). Verdere bijzonderheden kunt u lezen u in de FPSB Nieuwsbrief (Newsletter.pdf). Een deel van de presentatie te Tokio en een afsluitend interview kunt u hier (Netherlands video) bekijken.

De toetreding van RMFP tot FPSB bracht verschillende veranderingen met zich mee waaronder de naamswijziging van de RMFP naar Stichting FPSB Nederland met de bijbehorende site http://www.fpsb.nl. De bij deze naamswijziging behorende Akte van statutenwijziging en de doorlopende tekst van de statutenwijziging vindt u terug op het tabblad Documenten & links.

FPSB Nederland neemt nu actief deel aan het wereldwijde FPSB-netwerk, waardoor ontwikkelingen en veranderingen in de financiële sector snel opgemerkt kunnen worden.

Daarbij is FPSB Nederland de enige organisatie in Nederland die het keurmerk CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ® kan toekennen. Hiermee zal FPSB Nederland het hoogste kennisniveau op het gebied van financiële planning in Nederland kunnen blijven garanderen. Het keurmerk CFP is de waarborg voor kennis en betrouwbaarheid van financiële adviseurs wereldwijd en nu ook in Nederland. Adviseurs verkrijgen dit keurmerk alleen wanneer zij een intensief opleidingsprogramma hebben doorlopen en aan de FPSB ethische standaard voldoen. FPSB Nederland biedt de consument hiermee houvast en helderheid in financiële planning en advisering.
 

Toekomst
Een verder gaande samenwerking tussen verschillende Financial Planning-organisaties binnen Europa en vooral binnen Nederland lijkt onvermijdelijk, maar is bovenal in de visie van het bestuur van FPSB Nederland gewenst wil de consument nog iets begrijpen van de verscheidenheid aan financieel adviseurs. Het hebben van een personenregister zal hiermee in de toekomst zeer gewenst gaan worden. Hiertoe zal een ledenraad wordt gevormd binnen FPSB Nederland om de mening van de geregistreerden CFP professionals te inventariseren en naar derden te gaan verwoorden resp. de visie van het bestuur van FPSB Nederland verder te kunnen uitdragen.

De verdergaande professionalisering van de organisatie FPSB Nederland zal er ook toe moeten gaan leiden dat de huidige bestuursfuncties een zgn. dubbele bezetting gaan krijgen. Hiermee zal de thans verworven kennis binnen de wereldwijde FPSB-organisatie kunnen blijven bewaard en verder worden uitgebouwd. Ook zal de continuïteit van de organisatie FPSB Nederland hiermee kunnen worden gewaarborgd.

 

Angelo (A.B.A.D.) van Nies MFP RMFP CFP® FFP,
Voorzitter FPSB Nederland / CEO FPSB Nederland.