(klik op bovenstaand plaatje en op een nieuwe pagina ziet u de video)

 

Voor informatie kunt u zich wenden tot de stichting FPSB Nederland, bereikbaar per
e-mail info@fpsb.nl of telefonisch naar +31 (0) 88 50 111 08.

Stichting Financial Planning Standards Board Nederland, te Breda.
Kamer van Koophandel nummer: 34182331. ING Bank: NL26 INGB 0686 4939 66.

 

 

Actualiteiten

Breda, 01 januari 2016

De Stichting Financial Planning Standards Board Nederland is op 1 januari 2016 gefuseerd met de Stichting Certificering FFP, te Baarn. Voor alle verdere informatie omtrent het CFP® keurmerk dient u vanaf deze datum contact op te nemen met FFP. Het telefoonnummer is: 035 30 20 120. Ook kunt u hen een bericht sturen naar info@ffp.nl. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar www.ffp.nl

 

Breda, 8 oktober 2015

Vandaag, donderdag 8 oktober 2015, is er op het FFP-congres te Nieuwegein de fusieaankondiging gedaan van de Stichting Certificering FFP en de Stichting FPSB Nederland (FPSB NL).

Het congres was een bijzonder podium waar Ron Klaver namens FPSB NL het woord heeft gevoerd en samen met bestuurssecretaris FFP, Andrea Middel de fusie bekend hebben gemaakt. Met de nieuwe gefuseerde Stichting Certificering FFP gaan wij nu gezamenlijk verder.

De FFP maakt nu onderdeel uit van FPSB Ltd. Zie het bijgaande persbericht.

Beide partijen zien het belang om voor de consument de hoogste kwaliteitsnorm voor een financieel planner neer te zetten.

FPSB doet dat al vanuit de internationale context met haar CFP® keurmerk en titel en FFP heeft voor Nederland een hoge standaard neergezet.

Door de fusie ontstaat er een sterk en breed draagvlak om te worden ingezet voor voorlichting naar consumenten, als ook een sterke stem voor de Europese lobby te geven..

Voor de geregistreerde CFP® professional, betekent dit dat naast het behoud van de CFP® titel zij nu ook gebruik kunnen maken van alle faciliteiten die FFP haar leden biedt. De CFP® professionals kunnen daarmee ook het FFP-keurmerk  en -titel voeren. FFP zal jullie hier ook nader over informeren.

FPSB NL is blij met deze belangrijke stap voor beide partijen. Met elkaar maken we nu onderdeel uit van één register gecertificeerde financieel planners in Nederland. Gezamenlijk gaan we dan ook verder om onze beroepsgroep steeds sterker op de kaart te zetten.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting FPSB Ndederland,

Angelo (A.B.A.D.) van Nies MFP RMFP CFP® FFP,
Voorzitter FPSB Nederland / CEO FPSB Nederland.

 

 

Breda, 25 juni 2014

Startpunt Geldzaken
Op 25 juni 2014 heeft de stichting FPSB Nederland (FPSB NL) zich verbonden aan het initiatief Startpunt Geldzaken. Enige jaren geleden ontstond vanuit de thesis aan de UVA van Bas Schuurmans het idee om gelijk de Money Advice Service in Engeland eenzelfde model in Nederland te introduceren.

Het Modulair Financieel Adviseren deed hiermee zijn intrede. De gedachte achter de Money Advice Service is, dat de Engelse overheid van mening is, dat de consument gratis toegang dient te hebben tot onafhankelijke financiële informatie. De Nederlandse overheid vindt dit ook, maar heeft hier geen budget voor.

 

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft dit initiatief geadopteerd, daar het NIBUD per dag 15 000 bezoekers op haar site heeft met vragen over geld, die niet direct beantwoord konden worden. Vanaf aanvang heeft FPSB NL zijn kennis en tijd aan dit project besteed om uiteindelijk nu te komen tot het genoemde Startpunt Geldzaken. Samen met de andere primaire partners Vereniging Eigen Huis (VEH), de beleggersvereniging VEB wordt kennis gebundeld om goede onafhankelijke informatie over geld aan de consument te kunnen geven. Door op te treden als primaire partner is FPSB NL dagelijks zichtbaar voor een heel grote groep consumenten. Hierbij zal de CFP® professional die is geregistreerd bij FPSB NL een belangrijke rol kunnen gaan spelen.

 

Uitgangspunten van het nieuwe initiatief Startpunt Geldzaken zijn:

1. Onafhankelijke en objectieve informatie bieden.

2. Hulp bieden om tot betere besluitvorming en gerichte actie te komen.

3. Plan bieden voor nu en later, rekening houdend met doelen en risico’s.

4. Informatie gratis beschikbaar maken voor iedereen.

5. Ondersteunen zonder verkoopdoelstelling; geen advies geven over specifieke producten.

 

Het Startpunt Geldzaken maakt het daarmee voor alle inkomensgroepen eenvoudiger om met hun geldvragen aan de slag te gaan. De consument die wil weten of beleggen iets voor hem is, hoe hij zijn inkomen na pensionering veilig kan stellen en hoe hij beter kan rondkomen, iedereen kan straks online terecht bij het Startpunt Geldzaken.

 

Het Startpunt Geldzaken is interessant voor diverse organisaties en instellingen:

- Gemeenten: het Startpunt Geldzaken is een interessante mogelijkheid om nader invulling te geven aan de wens en noodzaak van preventie van financiële problemen bij inwoners.

- Bedrijven: het Startpunt Geldzaken biedt mogelijkheden tot preventie van extra kosten en bedrijfsrisico’s als gevolg van medewerkers in financiële problemen.

- Financiële dienstverleners: het Startpunt Geldzaken kan klanten objectief en onafhankelijk informeren over generieke mogelijkheden om de persoonlijke financiële situatie te versterken.

- Pensioenfondsen: het Startpunt Geldzaken biedt de mogelijkheid om deelnemers effectief en efficiënt te informeren over de noodzaak en mogelijkheden tot aanvulling van het pensioen.

 

Naast het vandaag afgenomen interview door BNR in het programma BNR Lunchtime is inmiddels over dit initiatief op internet e.e.a. nader te lezen:

-       http://www.noordhollandsdagblad.nl/ombudsman/article27098072.ece

-       http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2014/522253-startpunt-geldzaken-biedt-overzicht/

-       http://www.trosradar.nl/nieuws/archief/detail/article/startpunt-geldzaken-schiet-consument-te-hulp/

-       http://www.nugeld.nl/portemonnee/3810718/consumentenorganisaties-lanceren-startpunt-geldzaken.html

 

Aldus Angelo van Nies - voorzitter FPSB NL - “helpen adviseurs consumenten bij het in kaart brengen van hun financiële toekomst. Op dat terrein spelen zo veel zaken dat het een meerwaarde is om in dit Startpunt Geldzaken te kunnen samenwerken met de andere organisaties. Elke organisatie brengt haar eigen unieke expertise over geldzaken in, waarmee het Startpunt Geldzaken diverse thema's binnen financiën dekt die voor alle inkomensgroepen relevant zijn. Denk aan budgettering en besparing, huis en hypotheek, sparen en beleggen, pensioen en financiële planning".

 

Het gehele persbericht is na te lezen op Startpunt Geldzaken

 

 

Breda, 29 januari 2010
CFP® CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® in Nederland een feit!
 

CFP Certificaatuitreiking
De uitreiking van de CFP Certificaten aan de 139 geslaagden voor het CFP Equivalency-examen van 15 december 2009 vond vrijdag 29 januari 2010 plaats op Landgoed Mariënwaerdt te Beesd.

Het CFP kwaliteitskeurmerk is een begrip in de internationale financiële advieswereld. Veertig jaar geleden werd de eerste CFP professional in de Verenigde Staten gecertificeerd en sindsdien is de organisatie gegroeid tot wereldwijd meer dan 125.000 gecertificeerden verspreid over 23 landen, waaronder dus nu ook in Nederland.

De heer Angelo van Nies, voorzitter en CEO van FPSB Nederland heette alle aanwezigen van harte welkom heten waarna mevrouw Jane Wheeler, lid van de Board of Directors van FPSB Ltd. namens deze organisatie het woord voerde (speech Jane Wheeler) . Hierna vond de feestelijke uitreiking van de certificaten plaats.
 

Achtergrond
De Stichting Register Masters in Financial Planning (RMFP) zette zich sinds haar oprichting - in 2002 - in voor het waarborgen en verbeteren van de professionele standaard van financiële adviseurs in Nederland. RMFP bewaakte het kennisniveau en de integriteit van de meer dan 150 aangesloten adviseurs en stimuleerde kennisontwikkeling. Een financieel adviseur die was aangesloten bij RMFP onderscheidde zich onder meer op integriteit, kwaliteit, deskundigheid en onafhankelijkheid. Consumenten die gebruik maakten van de vaardigheden van een RMFP-adviseur wisten dan ook dat deze persoon aan een hoge standaard van kennis, ethiek en ervaring voldeed.

De visie en werkwijze van RMFP sloot goed aan bij deze van FPSB Ltd.. FPSB Ltd. begeleidt, ontwikkelt en voert certificering en opleidingsprogramma’s uit met als doel wereldwijd de standaard van financiële planning te waarborgen en verbeteren. Het is een wereldwijd hooggewaardeerd netwerk van 23 organisaties die CFP-programma’s uitvoeren, waaronder in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en de Verenigde Staten. FPSB Ltd. is eigenaar van het keurmerk CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™.

Op 25 april 2009 kende het bestuur van FPSB Ltd. tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst in Tokio de Affiliate-status toe aan RMFP, nadat de RMFP aldaar succesvol haar Businessplan verdedigde. Alle tot dan toe 22 aangesloten affiliates van FPSB Ltd. (www.fpsb.org) stemden unaniem in met de voordracht van de Board van FPSB Ltd. Hierbij verkreeg RMFP als enig vertegenwoordiger namens Nederland het recht om - onder voorwaarden – bij haar geregistreerde Register Masters in Financial Planning te certificeren met het wereldwijde keurmerk CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™. Verdere bijzonderheden kunt u lezen u in de FPSB Nieuwsbrief (Newsletter.pdf). Een deel van de presentatie te Tokio en een afsluitend interview kunt u hier (Netherlands video) bekijken.

De toetreding van RMFP tot FPSB bracht verschillende veranderingen met zich mee waaronder de naamswijziging van de RMFP naar Stichting FPSB Nederland met de bijbehorende site http://www.fpsb.nl. De bij deze naamswijziging behorende Akte van statutenwijziging en de doorlopende tekst van de statutenwijziging vindt u terug op het tabblad Documenten & links.

FPSB Nederland neemt nu actief deel aan het wereldwijde FPSB-netwerk, waardoor ontwikkelingen en veranderingen in de financiële sector snel opgemerkt kunnen worden.

Daarbij is FPSB Nederland de enige organisatie in Nederland die het keurmerk CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ kan toekennen. Hiermee zal FPSB Nederland het hoogste kennisniveau op het gebied van financiële planning in Nederland kunnen blijven garanderen. Het keurmerk CFP is de waarborg voor kennis en betrouwbaarheid van financiële adviseurs wereldwijd en nu ook in Nederland. Adviseurs verkrijgen dit keurmerk alleen wanneer zij een intensief opleidingsprogramma hebben doorlopen en aan de FPSB ethische standaard voldoen. FPSB Nederland biedt de consument hiermee houvast en helderheid in financiële planning en advisering.
 

Toekomst
Een verder gaande samenwerking tussen verschillende Financial Planning-organisaties binnen Europa en vooral binnen Nederland lijkt onvermijdelijk, maar is bovenal in de visie van het bestuur van FPSB Nederland gewenst wil de consument nog iets begrijpen van de verscheidenheid aan financieel adviseurs. Het hebben van een personenregister zal hiermee in de toekomst zeer gewenst gaan worden. Hiertoe zal een ledenraad wordt gevormd binnen FPSB Nederland om de mening van de geregistreerden CFP professionals te inventariseren en naar derden te gaan verwoorden resp. de visie van het bestuur van FPSB Nederland verder te kunnen uitdragen.

De verdergaande professionalisering van de organisatie FPSB Nederland zal er ook toe moeten gaan leiden dat de huidige bestuursfuncties een zgn. dubbele bezetting gaan krijgen. Hiermee zal de thans verworven kennis binnen de wereldwijde FPSB-organisatie kunnen blijven bewaard en verder worden uitgebouwd. Ook zal de continuïteit van de organisatie FPSB Nederland hiermee kunnen worden gewaarborgd.

 

Angelo (A.B.A.D.) van Nies MFP RMFP CFP® FFP,
Voorzitter FPSB Nederland / CEO FPSB Nederland.