(klik op bovenstaand plaatje en op een nieuwe pagina ziet u de video)

 

Voor informatie kunt u zich wenden tot de stichting FPSB Nederland, bereikbaar per
e-mail info@fpsb.nl of telefonisch naar +31 (0) 88 50 111 08.

Stichting Financial Planning Standards Board Nederland, te Breda.
Kamer van Koophandel nummer: 34182331. ING Bank: NL26 INGB 0686 4939 66.

 

 

De Stichting Financial Planning Standards Board Nederland is op 1 januari 2016 gefuseerd met de Stichting Certificering FFP, te Baarn. Voor alle verdere informatie omtrent het CFP® keurmerk dient u vanaf deze datum contact op te nemen met FFP. Het telefoonnummer is: 035 30 20 120. Ook kunt u hen een bericht sturen naar info@ffp.nl. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar www.ffp.nl

______________________________________________________________________________


 Stichting Financial Planning Standards Board Nederland

Welkom
Wij heten u van harte welkom op de site van de stichting Financial Planning Standards Board Nederland (FPSB Nederland).

FPSB Nederland is de enige organisatie in Nederland die het keurmerk CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® kan toekennen. Hiermee zal FPSB Nederland het hoogste kennisniveau op het gebied van financiële planning in Nederland kunnen blijven garanderen.

FPSB Nederland treedt op als de vertegenwoordiging van bij haar geregistreerden in de (financiële plannings)markt, richting de politiek en andere (markt)partijen. Uiteraard staat de profilering van het vak financiële planning voorop opdat  de individuele Master of Financial Planner zich optimaal kan presenteren.

Daarom zijn er een tweetal organisaties voor de CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP® professional) resp. de Register Master in Financial Planning (RMFP-er):
- de stichting FPSB Nederland
- de vereniging FPA Nederland

Beide organisaties werken nauw samen, maar hebben ieder een eigen administratie, beleid en werkwijze,

Wat doet de stichting FPSB Nederland?
Bij de stichting wordt een CFP® professional in het register opgenomen, zodra hij/zij aan de voorwaarden voor registratie voldoet (zie hiervoor het betreffende document op het tabblad Documenten & links).

De stichting neemt derhalve examens af, certificeert en registreert haar CFP® professionals en houdt  zich bezig met de kwaliteit van het onderwijs in relatie tot het CFP® examen. Wanneer uiteindelijk betrokkene is geregistreerd bij de stichting, kan deze diens certificering behouden indien voldaan wordt aan gestelde eisen. Deze voorwaarden zijn te lezen op eveneens het  tabblad Documenten & links.

Voor hen die met succes hebben deelgenomen aan het CFP® examen, gelden de  ten tijde van inschrijven voor het examen bestaande regels (zie tabblad Aanmelden CFP® examen).

Samengevat: de stichting FPSB Nederland is er voor het certificeren van CFP® professionals.

Wat doet de vereniging FPA Nederland?
In basis vertegenwoordigt zij de belangen van de bij haar aangesloten FPA-leden. Dit behoeven in principe niet altijd de CFP® professionals of RMFP-ers te zijn, In feite kan een ieder die dit wil, zich aanmelden bij de vereniging. Het bestuur van de vereniging bepaalt voorts of betrokkene lid van de vereniging kan worden.

Daarnaast heeft de vereniging een heel belangrijke taak, hiertoe in staat gesteld door de stichting. Als vooralsnog enig geaccrediteerde instelling organiseert zij  Permanente Educatie (PE)-bijeenkomsten voor het behalen van de nodige PE-punten voor de CFP® professionals en RMFP-ers.

Samengevat: de vereniging FPA Nederland is er om de belangen van de Financieel Planner te behartigen, w.o. het organiseren van PE-bijeenkomsten in opdracht van de stichting FPSB Nederland.

Sinds wanneer bestaat de stichting FPSB Nederland?
De Stichting Register Master of Financial Planners (RMFP) heeft op 24 april 2009 haar Businessplan gepresenteerd tijdens de Council-meeting van de Financial Planning Standards Board (FPSB Ltd.). Op 25 april 2009 is dit Businessplan goedgekeurd. Hiermee verkreeg de Stichting RMFP de Affiliate-status van de wereldwijde financiële planningsorganisatie FPSB Ltd. (www.FPSB.org).

Om in naam meer aan te sluiten bij deze organisatie, heeft de Stichting RMFP in een bestuursvergadering besloten haar naam te wijzigen in Stichting Financial Planning Standards Board Nederland (FPSB Nederland).

De hierbij behorende Akte van statutenwijziging en de doorlopende tekst van de statutenwijziging vindt u terug op het tabblad Documenten & links.

Hoogste kwaliteitskeurmerk CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
FPSB Nederland is de enige organisatie in Nederland die het keurmerk certified financial planner ® kan toekennen. Hiermee zal FPSB Nederland het hoogste kennisniveau op het gebied van financiële planning in Nederland kunnen blijven garanderen. Het keurmerk CFP® is de waarborg voor kennis en betrouwbaarheid van financiële adviseurs wereldwijd en nu ook in Nederland. Adviseurs verkrijgen dit keurmerk alleen wanneer zij een intensief opleidingsprogramma hebben doorlopen en aan de FPSB ethische standaard voldoen. FPSB Nederland biedt de consument hiermee houvast en helderheid in financiële planning en advisering.

Een CFP® professional die is aangesloten bij de stichting FPSB Nederland onderscheidt zich door:
•    integriteit
•    kwaliteit
•    deskundigheid
•    ervaring
•    onafhankelijkheid

Uitsluitend dan mogen hij / zij het keurmerk CFP® voeren als CFP® professional.

Een CFP® professional zal u onafhankelijk integraal kunnen adviseren over uw financiële toekomst. Veelal geschiedt deze advisering op uurbasis (fee only). Uiteraard kunt u met een CFP® professional ook andere financiële afspraken maken.

Voor een CFP® professional bij u in uw buurt, kunt u eenvoudig naar het tabblad Zoek een CFP® professional gaan.

Angelo (A.B.A.D.) van Nies MFP RMFP CFP® FFP,
Voorzitter FPSB Nederland / CEO FPSB Nederland.